การทดสอบการตั้งครรภ์

การทดสอบการตั้งครรภ์จะทำการวัดระดับฮอร์โมน hCG ซึ่งจะพบในเลือดของหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หลังจากไข่ที่ได้รับการปฎิสนธิกับอสุจิแล้วฝังตัวบนผนังมดลูก ซึ่งปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 วันหลังจากการปฎิสนธิ

อย่างไรก็ตาม 10% พบว่าการฝังตัวบนผนังมดลูกของไข่อาจจะยังไม่เกิดขึ้น กระทั่งหลังจากวันแรกที่ประจำเดือนขาด

การทดสอบการตั้งครรภ์นั้นมีอยู่ 2 แบบ คือ

การทดสอบตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะ

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์จะให้ผลแม่นยำที่สุดเมื่อทำการทดสอบหลังจากรอบเดือนขาดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ แม้ว่าชุดทดสอบการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะได้รับการกล่าวอ้างว่า ให้ผลการทดสอบที่แม่นยำถึงร้อยละ 99 ก็ตาม ผลการทดสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เพราะโอกาสที่ตัวอ่อนจะฝังตัวบนผนังมดลูกหลังจากประจำเดือนไม่มาวันแรกมีสูงถึงร้อยละ 10 ซึ่งในกรณีนี้ ระดับฮอร์โมน hCG อาจจะยังไม่สูงพอที่จะวัดได้

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชุดทดสอบการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่สามารถตรวจวัดระดับฮอร์โมน hCG หลังจากประจำเดือนไม่มาเพียงวันเดียวได้ค่อนข้างแม่นยำ อีกทั้งการทดสอบด้วยตัวอย่างน้ำปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอนนั้นจะให้ค่าระดับฮอร์โมน hCG สูงที่สุด

การตรวจเลือด (beta hCG)

หากคุณไม่ต้องการรอนาน การทดสอบแบบนี้อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถทดสอบการตั้งครรภ์ได้แม้ฮอร์โมน hCG มีระดับต่ำ โดยอาศัยการนับระยะของการตกไข่ การทดสอบเลือดนี้สามารถทดสอบได้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 6-8 หลังจากไข่ตก ขณะที่การทดสอบปัสสาวะนั้น ปกติจะทำการทดสอบหลังจากไข่ตกแล้วประมาณ 14-21 วัน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยน้ำปัสสาวะ

ส่วนใหญ่จะมีช่องแสดงผลสองช่องคือ “ควบคุม” และ “ผลการทดสอบ” เมื่อปรากฏแถบสีหรือสัญญลักษณ์บนช่อง “ควบคุม” นั่นแสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบนี้ทำงานปกติ ถ้าในช่อง “ควบคุม” ไม่ปรากฏแถบหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายความว่าชุดทดสอบนั้นทำงานไม่ปกติ

ถ้าช่อง “ควบคุม” แสดงแถบสีปกติแล้วและมีแถบหรือสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่ช่อง “ผลการทดสอบ” หมายความว่าผลการทดสอบเป็นบวกแสดงว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ ถ้าไม่ปรากฏแถบสีหรือสัญลักษณ์ในช่อง “ผลการทดสอบ” ตามคู่มือการทดสอบส่วนใหญ่แล้วผลคือไม่ตั้งครรภ์ แต่เพื่อให้เป็นที่แน่ใจที่สุดว่าไม่ตั้งครรภ์ท่านควรทำการทดสอบอีกครั้งหลังจากการทดสอบครั้งแรก 2-3 วัน

ถึงแม้ว่าแถบสีในช่อง “ผลการทดสอบ” จะลางเลือน ปกติแล้วผลของการทดสอบก็คงเป็นบวกอยู่นั่นเอง แต่อาจจะเป็นเพราะว่าระดับ hCG ในเลือดนั้นยังต่ำอยู่ ถ้าคุณมีความกังวลหรือไม่แน่ใจกับแถบลางเลือนที่ปรากฏนั้น ทางที่ดีที่สุดควรทำการทดสอบอีกครั้ง 2-3 วัน หลังจากการทดสอบครั้งนั้น หรือพบแพทย์เพื่อทำการทดสอบเลือดเพื่อยืนยัน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่มีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

จะแสดงผลการทดสอบเป็นถ้อยคำว่า “ตั้งครรภ์” หรือ “ไม่ตั้งครรภ์” ชุดการทดสอบการตั้งครรภ์แบบดิจิตอลนั้นอาจจะไม่มีช่อง “ควบคุม” แต่จะปรากฏสัญญาณกระพริบบอกที่ช่องแสดงผลการทดสอบแทน ชุดทดสอบการตั้งครรภ์บางชุดแนะนำให้ผู้ใช้ถือแท่งทดสอบรองรับน้ำปัสสาวะโดยตรง ขณะที่บางยี่ห้อแนะนำให้จุ่มแท่งทดสอบลงไปในน้ำปัสสาวะที่รองไว้ในถ้วยรองที่มากับชุดทดสอบ และรอเวลาอ่านผลตามที่คู่มือการใช้แนะนำ

ผลการทดสอบการตั้งครรภ์ทั้งที่เป็นบวกและลบผิดพลาด?

ส่วนมากแล้วกรณีผลลบที่ผิดพลาดดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้มากกว่ากรณีผลบวกที่ผิดพลาด

สาเหตุที่นำไปสู่การทดสอบการตั้งครรถ์ที่ทำให้ ผลบวกผิดพลาด?

โอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากก็คือ การที่ฮอร์โมน hCG ถูกสร้างขึ้นมาแม้สตรีท่านนั้นไม่ได้กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทดสอบที่ให้ผลบวกที่ผิดพลาด, ยาช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์บางตัว (ยาที่ใช้ในกรณีสตรีมีบุตรยาก) อาจจะทำให้เกิดผลการทดสอบแบบบวกที่พิดพลาดได้ เพราะในตัวยาเองนั้นมีปริมาณฮอร์โมน hCG อยู่, ซีสต์รังไข่, การตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้, การตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือ โรควัยทอง อาการเหล่านี้ก็อาจนำไปสู่การทดสอบที่ให้ผลบวกผิดพลาดได้

อะไรที่อาจก่อให้เกิดผลการทดสอบการตั้งครรถ์ที่ให้ ผลลบที่ผิดพลาด?

สาเหตุของผลลบที่ผิดพลาดในการทดสอบการตั้งครรภ์นั้นอาจเป็นเพราะการทดสอบการตั้งครรภ์ที่เร็วเกินไป ระยะการรออ่านผลไม่ถูกต้อง หรือการทดสอบด้วยน้ำปัสสาวะที่เจือจาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลการทดสอบลบที่ผิดพลาด ผู้ทดสอบควรชะลอทำการทดสอบออกไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ประจำเดือนไม่มาแล้วค่อยทำการทดสอบ ตั้งนาฬิกาจับเวลาในขณะทำการทดสอบเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และแนะนำว่าควรทดสอบด้วยน้ำปัสสาวะครั้งแรกหลังจากตื่นนอน เพราะว่าในน้ำปัสสาวะครั้งนี้มีระดับฮอร์โมน hCG สูงที่สุด

สะสารอื่น ๆ เช่น ยาบางตัว หรือ แอลกอฮอล์ อาจส่งผลกระทบต่อผลของการทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยชุดทดสอบการตั้งครรภ์ได้หรือไม่? ยาหลาย ๆ ตัว ซึ่งรวมไปถึง ยาคุมกำเนิด ยาปฏิชีวนะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลของการทดสอบการตั้งครรภ์ ส่วนแอลกอฮอล์และยาเสพติดให้โทษอื่น ๆ เช่น กัญชา โคเคน หรือ เฮโรอิน ก็ไม่มีผลกระทบต่อผลของการทดสอบการตั้งครรภ์เช่นกัน เพียงแต่สะสารเหล่านี้ไม่ควรถูกนำมาใช้เมื่อท่านต้องการมีบุตร กำลังตั้งครรภ์ หรือใช้ยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการมีบุตรอยู่

สามารถหาซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์ได้ที่ไหน?

คุณสามารถหาซื้อชุด ทดสอบการตั้งครรภ์ได้ตามร้านขายยา ร้านขายของชำ และร้านค้าปลีกใหญ่ ๆ ทั่วไปในราคาที่ไม่แพงมากนัก ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ และอย่าลืมตรวจดูวันที่หมดอายุก่อนซื้อ บางยี่ห้องมีชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาในหนึ่งบรรจุภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชุด ซึ่งราคาก็จะเพิ่มขึ้น

อาการระยะแรกที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังตั้งครรภ์

  • ประจำเดือน (ระดู) ไม่มา
  • หน้ามืดวิงเวียนและ อาเจียน (หรือที่เรียกว่าอาการป่วยยามเช้า ซึ่งจริง ๆ แล้วอาจมีอาการนี้เวลาใดของวันก็ได้)
  • เต้านมคัดตึง
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
  • เมื่อยเปลี้ยอ่อนเพลียง่าย
  • ลิ้นรับรสผิดเพี้ยน เบื่อหรือไม่อยากอาหาร