โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ ภาวะอวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายวัยไดก็ได้ แต่มักพบมากเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

อวัยวะเพศของผู้ชายจะแข็งตัวได้ เมื่อสมองได้รับสิ่งเร้า และจะส่งสัญญาณประสาทผ่านไขสันหลังลงมา แล้วสั่งให้เลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศ ซึ่งภายในอวัยวะเพศชายนั้นจะมีกลไกต่างๆ คล้ายประตูอยู่เต็มไปหมด และเมื่อผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น ประตูเหล่านี้ก็จะปิดกั้นเลือดที่ถูกสูบฉีดเข้ามาให้ค้างเอาไว้ ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้นได้ แต่ถ้าคนที่ประตูเหล่านี้เกิดเสื่อม ไม่สามารถปิดได้เมื่อเลือดไหลเข้ามา เลือดก็จะวนออกได้ทันที จึงทำให้อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้นั้นเอง

ระดับความรุนแรง 3 ระดับ

 1. ระดับหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ อวัยวะแข็งตัวได้แต่ไม่นานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ 
 2. ระดับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือ อวัยวะเพศแข็งตัวได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ 
 3. ระดับไร้สมรรถภาพทางเพศ คือ อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เลย 

ปัจจัยเสี่ยงโรคหย่อยสมรรถภาพทางเพศ

 1. อายุ คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปอาจเป็นโรคนี้ได้ง่าย 
 2. มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ 
 3. การสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะทำลายหลอดเลือดได้ 
 4. ระดับฮอร์โมนเพศชายน้อย เพราะฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 
 5. อุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดแผลบริเวณเส้นเลือด หรือเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศ ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ 
 6. ความเครียด มีผลสำคัญกับโรคนี้ โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคนี้ในอายุน้อยๆ 
 7. โรคอ้วน 

วิธีรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 1. ถ้าฮอร์โมนเพศชายตก จะให้ยาปรับฮอร์โมนเพื่อให้สมดุล เพื่อให้ตอบสนองสิ่งเร้าได้ดี 
 2. ฮอร์โมนดีแล้ว แต่แข็งตัวได้ไม่นานเพระเส้นเลือดหดตัว จะให้สารยับยังเส้นเลือดไม่ให้หดตัว ปัจจุบันมีให้เลือกหลายชนิด เช่น ยาทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง, ยาทานล่วงหน้า 1 วัน และยาที่ทานวันละน้อยๆ สามารถรับประทานได้ทุกวัน ยากลุ่มนี้ไม่ใช่ยาปลุกเซ็กส์ แต่เป็นยายับยังการคลาดตัวของเส้นเลือด 
 3. ถ้าทานยาแล้วไม่ได้ผล จะใช้ยาสอดหรือยาฉีดเข้าไปเฉพาะที่เพื่อให้อวัยวะขยายตัว หรือจะเลือกใช้กระบอกสูญยากาศ ปั้มให้เส้นเลือดแข็งตัวแล้วใช้วงแหวนรัดโคน 
 4. ในกรณีที่อายุมากแล้ว แข็งตัวไม่ได้เลย สามารถทำการผ่าตัดเพื่อใส่แกนอวัยวะเพศเทียม เป็นท่อนิ่มๆ เล็กๆ เพื่อให้แข็งตัวได้ 

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ

 • อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัวเป็นปัญหาทางร่างกายมากกว่าจิตใจ 
 • การมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆ ไม่ทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
 • ยาจำพวกไวอะกร้าช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว ไม่ได้ช่วยให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

มะเร็งต่อมลูกหมาก