โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

โรคธาลัสซีเมีย คือโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเม็ดเลือดแดงจะแตกง่ายและมีอายุสั้นลง เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซีด หรือมีโลหิตจางเรื้อรัง

โรคธาลัสซีเมียจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมเท่านั้น ถ้าพ่อหรือแม่เป็นแค่คนไดคนหนึ่ง ลูกก็จะเป็นพาหะ แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่พ่อและแม่ทั้งสองคนมีพาหะ จะทำให้ลูกเกิดโรคธาลัสซีเมียขึ้นได้

คำว่าพาหะของโรค ไม่เหมือนโรคติดต่ออย่างอื่น เช่น เอดส์ แต่หมายความว่าคุณมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้ และสามารถถ่ายทอดไปสู่บุตรหลานได้ แต่ไม่ถ่ายทอดโดยการบริจาคเลือด หรือให้เลือด คนที่เป็นพาหะถือว่าปกติ เลือดไม่จาง ไม่ซีด ไม่ต้องทานอาหารเสริมไดๆ เพราะไม่ใช่ผู้ป่วย

อาการของโรคธาลัสซีเมียที่รุนแรง

  1. ตัวเล็กผิดปกติ 
  2. ตาเหลือง 
  3. ซีด โลหิตจาง เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ 
  4. หน้าผากตั้งชัน ดั้งจมูกแฟบ โหนกแก้มสูง 
  5. พุงใหญ่เพราะ ตับ ม้ามโต ซึ่งจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ทัน ตับกับม้ามเลยต้องช่วยสร้าง จึงทำให้ทำงานหนักจนบวมโตขึ้น 6ผิวคล้ำเพราะมีธาตุเหล็กมากในร่างกาย

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ภาวะโลหิตจาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *