เริมคืออะไร?

โรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ Herpes simplex ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่มักจะพบบริเวณอวัยวะเพศ พบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก และชนิดที่ทำให้เกิดแผล (cold sore) บริเวณริมฝีปาก พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ติดเชื้อโรคเริมได้อย่างไร?

  1. ติดเชื้อเริมที่อวัยวะเพศ โดยการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และจากแม่สู่ลูก โดยมารดามีอาการกำเริบของโรคเริมขึ้นระหว่างการคลอดบุตร โอกาสเป็นไปได้สูงที่เชื้อสามารถแพร่ไปยังทารกได้ 
  2. การติดเชื้อเริมที่ริมฝีปาก ส่วนมากมักเกิดจากการใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น แปรงสีฟัน ช้อน หลอดดูดน้ำ แก้วน้ำ ลิปสติก และการจูบปาก 

หมายเหตุ: โรคเริมจะสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้ในระยะฟักตัว, ก่อนที่จะมีแผลพุพองปรากฏขึ้นบนผิวหนัง, ขณะที่อาการปรากฏอยู่และเมื่อหลังจากที่ตุ่มแผลนั้นเพิ่งหายสนิท

การกำเริบซ้ำของโรคเริม

อาการกำเริบซ้ำของเริมมักจะมีความรุนแรงน้อยลงและหายเร็วกว่าครั้งแรก ๆ เพราะร่างการของผู้ติดเชื้อได้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับไวรัสเริมแล้ว ส่วนใหญ่อาการของโรคจะกินเวลาไม่เกิน 10 วัน

เมื่อร่างกายอ่อนแอ พักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด การอาบแดด ความเจ็บป่วย หรืออาจมีภาวะอื่นๆ ที่ภูมิร่างกายต่ำลง มีผลทำให้โรคเริมกำเริบขึ้นอีก

การรักษาและป้องกันโรคเริม

เป็นเริมที่อวัยวะเพศ

เป็นเริมขณะตั้งครรภ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคเริม