วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด

โรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการเอาไขกระดูกของคนที่ไม่ได้เป็นโรค ไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ร่างกายของผู้ป่วยก็จะสร้างเลือดโดยอาศัยกระดูกของผู้บริจาคทดแทน เรียกการรักษานี้ว่า การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดง

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดง หรือเรียกอีกอย่างว่า การปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem Cell) วิธีนี้จะใช้เฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเท่านั้น เพราะการรักษามีความเสี่ยง และไขกระดูกจะต้องเข้ากันได้ ปกติจะเลือกพี่น้องของผู้ป่วยที่มีไขกระดูกเข้ากันได้ทางกรรมพันธุ์ โดยการตรวจดีเอ็นเอว่าเข้ากันได้

ก่อนรับการบริจาค ผู้ป่วยจะได้รับกลุ่มยาเคมีบำบัด ซึ่งจะไปทำลายไขกระดูกของผู้ป่วยก่อน ทำให้เกิดที่ว่างในโพรงกระดูก แล้วจึงเอาไขกระดูกของผู้บริจาคใส่เข้าไปทางเส้นเลือดดำที่คอ ไขกระดูกนั้นก็จะไปตามที่ว่างและอาศัยอยู่ และเริ่มสร้างเม็ดเลือดขึ้นมา ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีนี้มีโอกาสหายขาดสูงถึง 80% เพราะจะได้กรรมพันธุ์จากผู้บริจาคมาทดแทนกรรมพันธ์ุเดิม

กรณีที่มีอาการรุนแรง แต่ปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้ เช่น ไม่มีผู้บริจาคไขกระดูกที่เข้ากันได้ จะรักษาด้วยการให้เลือดทุกๆ 3-4 สัปดาห์ เฉลี่ยปีละ 17 ครั้ง การให้เลือดจะให้ตามน้ำหนักตัว เมื่อให้เลือดไปสักระยะหนึ่ง จะต้องทำการขับธาตุเหล็กออกจากร่างกายของผู้ป่วยด้วย เนื่องจากเลือด 1 ถุงที่ให้ไป มีธาตุเหล็กเกินกว่าความจำเป็นของร่างกาย ทำให้เกิดการสะสมของเหล็ก จึงจำเป็นต้องให้ยาขับธาตุเหล็ก และต้องให้คู่กับการให้เลือดไปตลอดชีวิต

ถ้าอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงน้อย การรักษา คือ การให้เลือดเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหวัด ติดเชื้อ ผู้ป่วยจะซีดลง เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น ปัสสาวะสีเข้ม เหนื่อย จะต้องให้เลือด คนที่เป็นรุนแรงปานกลาง ให้เลือดเป็นระยะ แต่ไม่ต้องทุกเดือน อาจจะปีละ 4-5 ครั้ง

คนที่เป็นน้อย อาจไม่ต้องให้เลือดเลยก็ได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีการเจ็บป่วยอย่างอื่นมาแทรกซ้อน โอกาสที่จะซีดจนต้องให้เลือดก็อาจเกิดขึ้นได้

ในคนปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ในร่างกายได้ 120 วัน ก่อนจะถูกม้ามทำลายไป จึงทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงไหม่ขึ้นมาได้ทัน แต่คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนั้น เม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ได้แค่ประมาณ 30 วันเท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีการเติมเลือดเป็นระยะ

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย

ภาวะโลหิตจาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *