ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)

ยาเคมีบำบัด หรือ คีโมเทอราปี (Chemotherapy) เรียกสั้นๆ ว่า “คีโม” หมายถึงยาที่ออกฤทธิ์ต้านหรือทำลายเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวได้ และตายไปในที่สุด

ทำไมต้องทำเคมีบำบัด

  1. เพื่อการรักษามะเร็งให้หายขาด การรักษามะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวในการรักษา เช่น มะเร็งเม็ดโลหิต มะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่มะเร็งตามอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม ต้องได้รับการผ่าตัด และอาจให้ยาเคมีบำบัดเสริมหลังการผ่าตัด เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดให้สูงขึ้น เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่ยังเล็ดลอดจากการผ่าตัด แพทย์อาจเลือกใช้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็ง ทำให้การผ่าตัดสะดวก และได้ผลดีขึ้น 
  2. เพื่อควบคุมโรคและบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งบางชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย โดยการทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงหรือไม่โตขึ้น และไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเจ็บปวด และมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น 

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการรักษาของแพทย์ แนวทางในการให้ยาเคมีบัดของแพทย์ จะพิจารณาจากร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยอาจให้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว หรือโรคมะเร็งบางชนิดต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีและการผ่าตัด ซึ่งมีทั้งแบบให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี หรือให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดหรือฉายรังสี

ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด

เตรียมความพร้อมก่อนให้ยาเคมีบำบัด

การดูแลผู้ป่วยระหว่างทำคีโม

การดูแลผู้ป่วยหลังให้คีโมครบแล้ว

อาการผิดปกติหลังให้คีโมที่ต้องรีบไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *