โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด (Lung cancer)

การสูบบุหรี่เกิน 20 ซองต่อปี มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอด โดยเฉพาะผู้ชายที่สูบบุหรี่จะสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมให้ลูกที่เกิดมา มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งจอตาได้ด้วย

สัญญาณเตือนว่าคุณอาจเป็นโรคมะเร็งปอด

มีอาการไอเรื้อรัง น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย คือ ทำงานตามชีวิตประจำวันปกติแล้วรู้สึกมีอาการเหนื่อยผิดปกติ ไอเป็นเลือด ถ้ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด

 1. การสูบบุหรี่ เพราะ 80 เปอร์เซ็นต์ของโรคมะเร็งปอดนั้นเกิดจากการสูบบุหรี่ 
 2. แร่เรดอน ซึ่งอยู่ในพื้นดิน เมื่ออากาศร้อนแร่นี้ก็จะระเหยออกมา 
 3. แร่ลิกในต์ โดยจะมีอยู่มากในเหมืองแร่ 
 4. สารเคมีต่างๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เขม่าควันต่างๆ ถ้าร่างกายได้รับเข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลให้เป็นโรคนี้ได้
 5. แร่ใยหิน มีโอกาสทำให้ปอดและเยื่อหุ้มปอดเป็นมะเร็ง 
 6. สารโลหะโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานที่เกี่ยวกับโลหะชนิดต่างๆ 
 7. กรรมพันธุ์ แต่สาเหตุจากรรมพันธุ์นี้จะมีผลน้อยมาก 

ไปป์ บารากุ สารก่อมะเร็ง

ไปป์, บารากุ, ซิก้า เมื่อได้สูบสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้รับสารก่อมะเร็งจากการเผาไหม้ จึงก่อให้เกิดมะเร็งปอด โดยเฉพาะบารากุที่กำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่น ซึ่งมีใบยาสูบเยอะมากรวมอยู่ในโถเมื่อเกิดการเผาไหม้จึงมีควันออกมา เหมือนการเอาบุหรี่หลายๆตัวมารวมกันแล้วจุดทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบารากุชนิดใหนก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเหมือนกัน

การรักษามะเร็งปอด

การรักษาจะแบ่งตามขั้นตอนขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง ถ้าเป็นระยะเริ่มแรก การผ่าตัดทำให้คนไข้หายได้ แต่ถ้าเป็นระยะที่ 3 มีการกระจายในต่อมน้ำเหลืองแล้ว จะใช้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงช่วยในการรักษา

ในระยะที่ 4 ถ้าคนไข้ยังพอรับเคมีบำบัดหรือการฉายแสงได้ก็รักษาต่อไป ที่สำคัญผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดควรปรับตัวเองให้เข้มแข็ง และคนรอบข้างต้องคอยให้กำลังใจช่วย

การป้องกันมะเร็งปอด

 1. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ 
 2. ตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์ (CT-Scan) 
 3. หลีกเลี่ยงควันบุหรี่และงดสูบบุหรี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด

 • คนที่อยู่ตึกสูงจะเป็นมะเร็งปอดได้น้อยกว่าคนที่อยู่ชั้นล่าง เพราะอากาศเป็นพิษนั้นหนัก ทำให้ลอยขึ้นไปไม่ถึง ถ้าเราอยู่เกินชั้น 8 ขึ้นไป สารพิษก็จะลดน้อยลง 
 • งานวิจัยพบว่า ยาช่วยเลิกบุหรี่ได้แค่ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆ 
 • บุหรี่ไฟฟ้า เป็นไอระเหยใช้กับคนไข้ที่ติดบุหรี่เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการสูบบุหรี่จริง ซึ่งควันบุหรี่ที่ออกมาจะเป็นแค่ละอองไอ ไม่ใช่ละอองจากการเผาไหม้ ทำให้มีความปลอดภัยมากกว่า แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีข้อเสียคือ สูบเข้าไปแล้วทำให้ปอดชื้น 
 • ผู้ชายที่สุบบุหรี่จะมีคุณภาพของอสุจิที่ต่ำ และอาจเป็นหมันได้ 
 • คนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ไปนั่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ จะถือว่าได้สูบบุหรี่ด้วย จากการสูดดมควัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *