ดีเอ็นเอ (DNA)

ดีเอ็นเอ (DNA)

การพัฒนาทางพันธุกรรมศาตร์ ซึ่งมีความเจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก กลายเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ การศึกษาถึงสาเหตุการเกิดโรคพันธุกรรม โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง ด้านการปรับปรุงคุณภาพสัตว์เศรษฐกิจและด้านพืชพันธุ์ต่างๆ และด้านกฏหมายในหลายแง่ด้วยกัน

หน่วยพันธุกรรมหรือ ยีน ซึ่งอยู่ในโครโมโซมประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

ดีเอ็นเอ (DNA) พบได้ในนิวเคลียส (nucleus) ของเซลล์ต่างๆ

เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์ผิวหนัง เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม กระดูก รากเส้นผม เป็นต้น

ดีเอ็นเอ (DNA) มีข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้

เช่น บางคนมีผมสีทอง บางคนมีผมสีดำหรือผมหยิก มีผิวขาวหรือผิวดำ ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือ ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆตั้งแต่โบราณมาแล้วและถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานต่อๆกันไป

โครงสร้างของดีเอ็นเอในแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปจึงทำให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละหน่วยหรือแต่ละชีวิตมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในหน่วยอื่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ยกเว้นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน

ปัจจุบันดีเอ็นเอได้นำมาใช้ในการชีตัวบุคคลได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด ความรู้เรื่องดีเอ็นเอสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กได้ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ควบคุมการผสมพันธุ์สัตว์ที่หายาก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *