การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในปัจจุบัน โดยการนำไข่และอสุจิมาปฏิสนธิกันในหลอดแก้ว ใช้กับผู้หญิงที่มีภาวะท่อนำไข่อุดตันและผู้ชายที่มีน้ำเชื้ออสุจิน้อย

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF : In vitro fertilization) เป็นการนำเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงออกมาจากรังไข่ ทำการปฏิสนธิกับอสุจิในหลอดแก้วคล้ายวิธีธรรมชาติ และทำการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนต่อไปในห้องทดลองอีก 3-5 วัน จนกระทั้งตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมที่ จึงย้ายตัวอ่อนกลับคืนสู่โพรงมดลูกให้เกิดการฝังตัวขึ้น

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้ว

  1. กระตุ้นรังไข่เพื่อให้ได้ไข่จำนวนมากขึ้นและสมบูรณ์เต็มที่ จะเริ่มให้ยากระตุ้นไข่ในวันที่ 2 ของรอบเดือน โดยฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังวันละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเวลา 10-12 วัน ซึ่งคนไข้สามารถฉีดเองได้ที่บ้าน จากนั้นติดตามการเจริญเติบโตของไข่และจำนวนไข่ และตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือดเป็นระยะจนกว่าไข่จะสมบูรณ์เต็มที่ 
  2. การเจาะไข่เพื่อนำเซลล์ไข่ออกมาจากรังไข่ การเจาะไข่ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด เพียงแค่ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อดูตำแหน่งของรังไข่ แล้วใช้เข็มเล็กๆ เจาะผ่านผนังช่องคลอดเข้าไปดูดเอาน้ำและเซลล์ไข่ออกมา 
  3. การเตรียมเชื้ออสุจิ ในวันที่ฝ่ายหญิงมาเจาะไข่ ฝ่ายชายจะต้องมาเพื่อให้เชื้ออสุจิด้วย เชื้ออสุจิจะถูกคัดเลือกเอาตัวที่แข็งแรง และมีความสามารถสูงในการเจาะกับไข่ให้เกิดการปฏิสนธิ 
  4. การปฏิสนธิ จะนำไข่มาผสมกับอสุจิในหลอดทดลอง โดยปล่อยให้ตัวอสุจิทำหน้าที่ของมันเองในการเจาะไข่ หลังจากมีการปฏิสนธิ ตัวอ่อนจะถูกเลี้ยงไว้ในห้องทดลองต่อไปถึงระยะ Blastocyst ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน 
  5. ย้ายตัวอ่อนที่แข็งแรงกลับเข้าไปในโพรงมดลูก ตัวอ่อนจะเริ่มทำการฝั่งตัวภายใน 12-24 ชั่วโมงภายหลังการใส่ตัวอ่อน 

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการทำ IVF

  • คนไข้บางรายอาจได้รับยาฮอร์โมนหลังการใส่ตัวอ่อน เพื่อช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีสภาพเหมาะสมกับการฝั่งตัวของตัวอ่อนมากขึ้น 
  • ภายหลังจากใส่ตัวอ่อนไปแล้ว 14 วัน สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้
  • การทำเด็กหลอดแก้วเหมาะสำหรับผู้ที่มีจำนวนอสุจิน้อย เพราะใช้อสุจิเพียง 10,000 ตัวเท่านั้นสำหรับไข่ 1 ใบ 
  • ในกรณีที่อสุจิไม่สามารถเจาะเข้าไปในไข่ได้เองเนื่องจากมีจำนวนอสุจิน้อยมากจะต้องทำการช่วยปฏิสนธิด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI) 
  • การเลี้ยงตัวอ่อนมาถึงระยะ Blastocyst มีข้อดีคือ สามารถตรวจดาวน์ซินโดรมและความผิดปกติของตัวอ่อนในห้องทดลอง ก่อนนำกลับเข้าไปในโพรงมดลูกได้ เพื่อทารกที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง

การทำกิฟท์ (GIFT)

การทำอิ๊กซี่ ICSI คืออะไร?

การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกโดยตรง (IUI)

การฝากไข่ของผู้หญิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *