การดูแลตัวเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

  1. หลีกเลี่ยงภาวะที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก นั้นคือการติดเชื้อต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงสถานที่ติดเชื้อง่าย ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ อาหารต้องสุกสะอาด เพราะการติดเชื้อไดๆ ก็ตาม แม้แต่ในทางเดินอาหารก็อาจกระตุ้นให้ซีดลง 
  2. กินยาบำรุงเลือดโฟลิควันละ 1 เม็ด ตลอดชีวิต 
  3. พบแพทย์เป็นประจำ ถ้าอาการรุนแรงปานกลางแนะนำให้พบแพทย์ทุก 2-3 เดือน ถ้าอาการรุนแรงน้อยอาจ 4-6 เดือน 
  4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เครื่องในสัตว์ เลือดสัตว์ 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย

  • ในทารกเกิดใหม่พบว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียถึง 12,000 คนต่อปี 
  • ในประเทศไทยพบผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 7-8 แสนคน และพบผู้ที่เป็นพาหะกว่า 20 ล้านคน 
  • คู่สมรสทุกคน ก่อนมีบุตรควรตรวจว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ 
  • ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าตนเองเป็นพาหะ ก็สามารถวางแผนมีบุตรได้ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมาไม่เป็นทั้งโรคและพาหะ 
  • คนที่เป็นพาหะถือว่าปกติไม่เป็นโรค เหมือนคนปกติทุกอย่าง 
  • น้ำชา น้ำเต้าหู้ จะช่วยยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็ก แต่มีผลไม่เพียงพอในการลดการสะสมของธาตุเหล็กของผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด

ภาวะโลหิตจาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *